Foto: Gisle Nomme

Dette programmet er nå ferdig. Det heter "Steng Skagerak" og handler om Batteri Vara i Kristiansand og søsterbatteriet på Hanstholm i Danmark og Batteriet på Vardås på Nøtterøy.

Som bonusprogram har vi med en kort reportasje om opp pussingen av kanonen sommeren 2019.

Programmet har norsk og engelsk tale.

Kassematten på Møvik (Batteri Vara)
Foto: Gisle Nomme