Hei! Tilbakemeldinger, tips osv tas i mot med takk

Nettside 27. nov, 2018

John Ole Fossbakk

HEGRA HISTORIELAG v John Ole Fossbakk,

Åstjønnvegen 77, 7520 Hegra ønsker å kjøpe

filmen om Trøndelag, når den er ferdig