En liten forsmak!

I dette første programmet vil vi vise glimt fra endel innstallasjoner rundt om i landet og dessuten vise litt om krigsfangene som var med på byggingen. Regner også med å få plass til noen glimt fra seremonien da Oddane fort ble fredet og et intervju med riksantikvaren. Etter planen skulle dette programmet vært ferdig i norsk, engelsk og tysk versjon i august, men ting tar tid. Det er nå ferdig i norsk og engelsk versjon. (Tysk kommentar må foreløpig vente)