Alle programmene

Vi har laget en samleboks med 10 DVD for alle programmene, men programmene selges også enkeltvis.

Program 1

Dette programmet forteller historien til Kystartilleriet gjennom mer enn hundre år. 

* Utbygging før unionsoppløsningen

* Beredskap under første verdenskrig

* Forfall i mellomkrigstiden

* Angrepet 9. april og tysk utbygging

* Etterbruk og kald krig

* Nye fort

* Nedleggelse, bevaring, museumsdrift

Programmet er dubbet til engelsk.

Vi har også laget en bonusvideo her: "60 kystfort på 30 min".

Program 2

Dette programmet handler om Oslofjorden fra Oscarsborg og ut til linjen mellom Bolærne og Rauøy.

De siste opptakene på Måkerøy er gjort og programmet er ferdig, nå også med engelske kopmmentarer. 

Program 3

Dette programmet tar for seg anleggene i Vestfold. 

Vi har her med en bonusvideo om forskjellige mindre anlegg som det finnes 1000vis av rundt om.

Programmet er ferdig i norsk  og engelsk versjon.

Program 4

Dette programmet forteller historien om Torås fort på Tjøme ved Tønsberg.

* Påbegynnt i 1939 av norske myndigheter

* Ferdiggjort av tyskerne

* Brukt av Kystartilleriet, Sjøheimevernet, E-tjenesten, "Stay Behind" etter krigen

* Nedlagt og murt igjen av Forsvarsbygg

* Delevis åpnet for omvisning av lokale entusiaster

* Torås venneforening har fått tilgang til den gamle messa

* Baugen på POL III er hentet fra Hysnes og skal stilles ut

* Torås spillet.

Programmet er ferdig i Norsk versjon

Program 5

Dette programmet er helt ferdig, nå også med engelsk kommentar.

Denne videoen inneholder 8-10 minutters program fra Trolldalen i Bamble og til Hitterøya på Hidra

Spilletid ca. 1 time og 55 min

Tilgjengelig på DVD ev. senere på BlueRay

Program 6

Programmet er kallt "Steng Skagerak" og handler om anleggene på Møvik ved Kristiansand og Hanstholm i Danmark. I tillegg også litt om Vardås ved Tønsberg.

Programmet er ferdig i norsk og engelsk versjon.

 

Program 7

I dette programmet har vi fått med Erik Ettrup som guide og han har tatt oss med til mange spennende steder i regionen.

Programmet er ferdig i norsk versjon og vi venter på den engelske oversettelsen. 

Program 8

Store deler av programmet fra Bergensområdet og oppover Nord-vestlandet ble tatt opp i 2015 og 2016, men de siste opptakene kom i boks i 2020 sommer. Alt materiale er nå i boks så redigeringen ble gjort i vinter og programmet er nå ferdig i norsk og engelsk versjon.

Program 9

Sommeren 2017 hadde vi vår store rundtur startet på Ørlandet og vi brukte 2 dager til en grundig gjennomgang av anlegget på Austeråt. Vi fikk også med oss flere av fortene innover i Trondheimsfjorden så her har vi masse materiale. Vi var året etterpå oppe og besøkte Erik Hårberg og tok noen klipp av Dora I og II

Vi har laget et lite bonusprogram om Erik Hårbergs kart og illustrasjoner.

Programmet er nå ferdig i norsk versjon

Program 10

Droneopptak av Adolfkanonen på Trondenes

Vi har hatt en skikkelig tur til en mengde fort i Nordland og Troms sist sommer. Dette siste programmet i serien er nå ferdig i norsk versjon.

Vi har fått med en liten bonusvideo med Frank Bangs opptak inne på Skroslvik fort.

Kommentarer

09.02.2021 11:22

Odd Syse

Vi holder på å lage et program fra Torås Fort, og skulle gjerne ha kommet i kontakt med dere om mulig kjøp av noen stocks. Fint om du kan sende meg en mail på odd@viewmasters.no så fort som mulig. Mvh